Over Ons

De Makkie is een initiatief van de Makkie projectpartners. De start van de Makkie werd mede mogelijk gemaakt door Stichting Doen, WeHelpen en de Europese Unie in het kader van het project CCIA. Momenteel wordt de Makkie mede mogelijk gemaakt door Gemeente Amsterdam en Stadspas. Makkie is bovendien niet mogelijk zonder de vrijwillige inzet van bewoners. 

Projectpartners

makassar De Makassarplein Community is een samenwerkingsverband van actieve bewoners en (semi-)professionele organisaties in de Makassarpleinbuurt. Door goed samen te werken met iedereen in de buurt wil de community de leefbaarheid in de buurt vergroten. De Community ziet in de Makkie een ideaal middel om de vele kwaliteiten van de buurt in te zetten, problemen met elkaar op te lossen en de potentie van de buurt zichtbaar te maken en verder te ontwikkelen.
Logo samenindischebuurt Samen Indische Buurt Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost en de woningcorporaties Ymere, Eigen Haard en De Alliantie werken al meerdere jaren intensief samen aan een veilige, mooie en levendige Indische Buurt onder de noemer ‘Samen Indische Buurt’. Ze zet zich in voor effectieve ingrepen in de openbare ruimte én voor sociale activiteiten. Zoals het begeleiden van jongeren naar een opleiding, werk of zinvolle tijdsbesteding, activiteiten die kwetsbare mensen sterker maken en activiteiten waarbij mensen elkaar ontmoeten. Ook Makkie past binnen deze aanpak.

Stuurgroep en projectteam

Stuurgroep Projectteam
Martine Koehein (Stadsdeel Oost) Anne-Miek Fokkens
Jet van Rijswijk (Stadsdeel Oost)  Jennifer Veltman
Elise Sman (Eigen Haard) Anne-Marije Wilmink

Mede mogelijk gemaakt door:

Logo Stichting Doen (140x)png Stichting DOEN is het fonds van de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij en streeft naar een leefbare wereld waaraan iedereen kan meedoen. DOEN stimuleert mensen en bedrijven die het voortouw nemen op het gebied van duurzame, sociale en culturele vernieuwing. DOEN gaat op zoek naar deze voorlopers, ondersteunt en inspireert ze en verbindt ze met elkaar. De Makkie wordt mede gefinancierd door Stichting DOEN vanuit de pot ‘nieuwe economie’.
Logo WeHelpenjpeg WeHelpen is opgezet als een marktplaats met slimme functies voor het vinden en verbinden, organiseren en delen van hulp, aangevuld met gerichte informatie aan hulpverleners en hulpbehoevenden. De hulp wordt beloond met credits, die u kunt doneren aan een ander of aan het WeHelpen-fonds, kunt besteden aan de mensen die u helpen of lokaal kunt verzilveren. WeHelpen ondersteunt vanuit de coöperatie de eigen regie van mensen en diens omgeving (mantelzorg, patiënten en vrijwilligers). Om dit doel te bereiken biedt de coöperatie landelijk, non-concurrentieel, een gratis platform aan om informele zorg (mantelzorgers, patiënten en vrijwilligers) bij elkaar te brengen. De oprichters zijn: Achmea, Bureauvijftig, CZ, Menzis, PGGM, Rabobank, The Caretakers en VitaValley.
logo-ccialogo-EU CCIA (Community Currencies in Action) is een transnationaal partnerschap dat werkt aan de ontwikkeling en implementatie van Community Currencies in diverse landen in Noord-West Europa. Het doel van CCIA is om kennis te verspreiden met betrekking tot het ontwerp, de ontwikkeling en het gebruik van Community Currencies in verschillende contexten, door middel van samenwerking, co-productie en effectieve communicatie. Hierdoor zal het concept van Community Currencies burgers, gemeenschappen en lokale economieën op positieve wijze activeren, waardoor zij welvarender, weerbaarder en duurzamer worden. CCIA wordt deels gefinancierd uit het INTERREG NWE IVB (ERDF) fonds van de Europese Unie.