Projecten

Stichting BIGS

Stichting BIGS

Stichting BIGS wil jongeren ondersteunen en hen verrijken in hun kansen en mogelijkheden.
Zelfvertrouwen en een beter leefklimaat in de buurt helpen de jongeren om zich positief te ontwikkelen en een bijdrage te leveren (vrede en veiligheid) in hun buurt.
Wij bieden onder andere taallessen, huiswerkbegeleiding en sport- en spelactiviteiten.

Wil je meehelpen als vrijwilliger? Neem contact op.