Projecten

Stichting Buurthulp Oost

Stichting Buurthulp Oost

Buurthulp Oost is een organisatie die laagdrempelige hulp biedt aan buurtgenoten. Wekelijks is er een inloopspreekuur op de Javastraat. Ook wordt er thuis of op locatie ondersteuning geboden.   Makkies verdien je door zelf aan de slag te gaan als ‘vertrouwenspersoon’. Dit houdt bijvoorbeeld in: iemand begeleiden naar het ziekenhuis, samen boodschappen of een wandeling doen, een luisterend oor bieden, helpen met administratie, of samen lezen met een kind. Van te voren volg je een gratis cursus “Vertrouwenspersoon”.  


  • Makkie: 1 uur vrijwilligerswerk = 1 makkie
  • Dagen en tijden: neem contact op met Buurthulp Oost
  • Mobiel: 06 3035 6840
  • Adres: Javastraat 118 | 1094HP
  • Email: info@buurthulpoost.nl
  • Website: www.buurthulpoost.nl