Privacy Beleid

Privacy Beleid

Versie: 25-02-2014

 

Makkie hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. In dit privacy statement vindt u belangrijke informatie over welke persoonsgegevens Makkie verwerkt, op welke manier en voor welke doeleinden. Wij raden u dan ook aan om dit privacy statement zorgvuldig door te lezen.

1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
Makkie verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens alleen als u deze zelf (bijvoorbeeld via een formulier op de website) verstrekt aan Makkie, tenzij anders is aangegeven in dit privacy statement.

Als u zich registreert op de website en een account aanmaakt, wordt u gevraagd om bepaalde persoonsgegevens in te vullen, zoals bijvoorbeeld uw naam, postcode, e-mailadres en geboortedatum en kunt u een foto plaatsen. U bent alleen verplicht om uw e-mailadres en uw volledige naam in te vullen. Uw persoonlijke gegevens zijn nooit zichtbaar voor niet-geregistreerde bezoekers van de website.

Indien u een klacht bij ons indient (bijvoorbeeld over informatie op de website), een formulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan verwerken wij uw gegevens alleen voor zover dit nodig is om klacht af te handelen of uw e-mail of vraag te behandelen of beantwoorden.

2. Minderjarigen
Indien u jonger bent dan 16 jaar mag u zich alleen registreren met expliciete toestemming van uw ouders.

3. Doeleinden van de gegevensverwerking
Wij verwerken uw gegevens voor zover dit nodig is om de overeenkomst die we met u sluiten uit te voeren. Zo worden uw persoonsgegevens gepubliceerd op de website, zodat andere gebruikers van het platform op uw hulpvragen of aanbod van hulp kunnen reageren en u e-mailberichten kunnen sturen. Verder verwerken wij uw gegevens onder meer om de transacties die u doet via de website uit te kunnen voeren, bij te houden welke diensten u verricht of juist geleverd gekregen heeft en u op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen (zie ook hieronder onder “het ontvangen van e-mails, nieuwsbrieven en notificaties”).

Daarnaast houden wij geanonimiseerde gegevens bij om het gebruik van de website te analyseren zodat wij onder meer de functionaliteiten en inrichting van de website kunnen verbeteren, de website kunnen aanpassen aan de voorkeuren van gebruikers en om ons te helpen om nieuwe diensten en systemen te ontwikkelen.

Tot slot verwerken wij persoonsgegevens ter voorkoming van misbruik van de website en/of strafbare feiten en zodat wij adequaat kunnen reageren op uw e-mails en klachten en klachten van derden over bijvoorbeeld de informatie die u plaatst op de website.

4. Het ontvangen van e-mails, nieuwsbrieven en notificaties
U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via opt-in. Wij sturen u dan regelmatig een nieuwsbrief waarin wij u informeren over interessante ontwikkelingen en nieuws. U kunt te allen tijde aangeven de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen.

Verder sturen wij u per e-mail notificaties bij belangrijke gebeurtenissen of kunnen we per e-mail contact met u opnemen over de overeenkomst die u met ons heeft gesloten. Zo sturen wij u een e-mail ter verificatie van uw e-mailadres en kunnen wij u e-mails sturen over belangrijke ontwikkelingen, zoals een wijziging van de algemene voorwaarden of indien er aanpassingen of werkzaamheden aan de website zullen plaatsvinden.

5. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u sluiten (bijvoorbeeld voor de afhandeling van uw transacties) en voor het aanbieden van de website. Indien wij uw gegevens willen verstrekken aan andere derden, dan zullen wij daarvoor altijd uw toestemming vragen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Houdt u er rekening mee dat als u reageert op een hulpvraag of aanbod op de website en u gegevens verstrekt aan bijvoorbeeld een andere gebruiker, u daarvoor zelf verantwoordelijk bent.

6. Cookies
Op de website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Door het gebruik van cookies kunnen wij uw gedrag op de website en het opvragen van pagina’s bijhouden. Wij gebruiken deze cookies bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat u niet steeds opnieuw hoeft in te loggen.

Verder wordt op de website, indien u daarmee uitdrukkelijk instemt, gebruik gemaakt van cookies van derde partijen. Zo maken wij gebruik van Google Analytics om te analyseren welk gebruik u maakt van onze website en zodat wij de functionaliteiten en het gebruiksgemak van de website kunnen verbeteren.

7. Inzage en correctie van uw persoonsgegevens
U heeft het recht om ons te vragen om inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken en het recht om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen indien zij onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Wij kunnen u in dat geval vragen u adequaat te identificeren. Onze contactgegevens zijn onderaan dit privacy statement opgenomen.

8. Beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij treffen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij een speciaal intern beleid en worden strenge fysieke en systeembeveiligingsmaatregelen in acht genomen om uw gegevens te beschermen.

9. Verantwoordelijke en melding van de verwerking
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen die genoemd zijn in dit privacy statement is vermeld onderaan dit privacy statement. Onze verwerking van persoonsgegevens is vrijgesteld van de wettelijke meldingsplicht bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) of bij de functionaris voor de gegevensbescherming (FG).

10. Links naar andere websites
Deze website kan links naar andere websites bevatten. Dit privacy statement is alleen van toepassing op de website www.Makkie.cc. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd het privacy statement op die websites te raadplegen.

11. Wijziging van het privacy beleid
Makkie behoudt zich het recht voor om haar privacy beleid en dit privacy statement van tijd tot tijd te wijzigen. Op de website zal steeds de meeste recente versie van onze privacy statement worden opgenomen. Over wijzigingen zullen wij u per e-mail informeren.

12. Contactgegevens
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of ons wilt verzoeken om inzage in of correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen. Zie hiervoor de pagina ‘contact’.